….

Seminars & Courses

Seminars,workshops and courses  are aimed primarily at kindergarten staff and all educators interested in nature education for young children. They can be held at the organisation's, kindergarten's or school's own premises as well as in different settings.  The lengths and formats can be arranged according to your needs. 

Workshops and courses are primarily held outdoors,regardless of the weather. 

..

Luennot ja Kurssit

Luennot ja koulutukset ovat tarkoitettu varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja ulkona oppimisesta kiinnostuneille kasvattajille tai organisaatioiden/yritysten henkilöstölle. Koulutus on pääsääntöisesti ulkona, säästä riippumatta. Palvelut tarjotaan Suomessa sekä ulkomailla organisaatioiden, päiväkotien tai koulujen ympäristössä tai erilaisissa luontokohteissa. Kaikkien koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja lähtötilanne.

….


….Courses..Koulutukset….

….reconnecting to nature..Tietoisuus luonnosta – Yhdistä itsesi luontoon….

….Introduction to permaculture
– "Think like a forest"..Johdatus Permakulttuuriin….

….Introduction to forest Kindergartens
(Stage 1)..Johdatus Metsäpäivätkotien periaatteisiin (Taso 1)….

….Outdoor Classrooms
– A permaculture based approach..Ulkoluokat-Permakulttuurin lähestymistavalla….

Outdoor ….Learning & Forest kindergartens..Ulkona oppiminen ja Metsäpäiväkotien toimintoja (Taso 2)….

….Art Based Environmental Education..Ympäristökasvatus taiteen keinoin….

Beach ….Kindergartens and Outdoor Learning in Water Environments..Rantapäiväkodit ja Ulkona Oppiminen Vesiympäristöissä….

….Learning maths in nature..Matematiikkaa luonnossa….


….

Seminars:

  • Outdoor learning and forest kindergartens

  • Sustainability in early childhood education and care settings

  • Children In Permaculture

..

 Luentoja

  • Ulkona oppiminen ja Metsäpäiväkotien toimintoja

  •  Kestävä Kehitys Varhaiskasvatuksessa

  •  Lapset Permakulttuurissa

….

Photo: Riikka Timonen

Photo: Riikka Timonen

EN
FI