Outdoor Learning & Forest kindergartens..Ulkona oppiminen ja Metsäpäiväkotien toimintoja

….

Outdoor Learning & Forest Kindergartens (Stage 2), which can be taken after Introduction to Forest Kindergartens (Stage 1) approaches outdoor education in a more comprehensive manner with a 4-day training course given by Gaye Amus. This training will also be a guide for those who would like to work in forest or nature-based kindergartens in the future or start one.

The theory will be presented through presentation, group work  and videos, whilst practical hands on work, will take place outdoors in nature and various landscapes regardless of weather.

This course is intended for early childhood educators, primary school teachers grade 1,2 and 3, academicians as well 3rd and 4th year students studying in this field. It is supported  by  Dr.(fil.lic)  Anders Szczepanski, Assistant Professor of Outdoor Education of Linköping University, Sweden. 

Max. number of participants: 16

..

Ulkona oppiminen ja Metsäpäiväkotien toimintoja (Taso 2) osallistutaan Taso 1 kurssin jälkeen missä mennään syvämmelle ulkona oppimisen toimintoihin. Neljän päivän kurssia tukee Linköping Yliopiston Tohtori (fil.lic) Anders Szczepanski, Ruotsista. Kurssi sopii heille, jotka haluavat työskenellä metsäpäiväkodissa, perustaa oman metsäpäiväkodin tai tuoda ulkona oopimisen periatteet omansa työhönsä.

Teoria käsitellään luennon, ryhmätyön ja videon kautta ja käyttönnön asiat opitaan tekemällä ja ne tapahtuvat ulkona erilaisissa luontoympäristöissä (metsä, ranta ym.) säästä riipumatta.

Tämä kurssi on varhaiskasvattajille ja alakoulun opettajille, ohjaajille, tutkioille, 3 ja 4 vuoden kasvatusalan opiskelioille ja ympäristökasvattajille, jotka ovat osallistuneet ensimmaisen tason kursille.

Osallistujia max: 16

….

forest_kindergarten_2-2.jpg
Gaye Amus & Anders Szczepanski

Gaye Amus & Anders Szczepanski

EN
FI